बि’हे गरेको नयाँ जोडिलाइ छु’टा’उ’दा चितवनमा घ’ट्यो नसो’चेकै घ’ट’ना, केटाले केटिकोलागी यस्तोसम्म गरे हेर्नुस्

बि’हे गरेको नयाँ जोडिलाइ छु’टा’उ’दा चितवनमा घ’ट्यो नसो’चेकै घ’ट’ना, केटाले केटिकोलागी यस्तोसम्म गरे हेर्नुस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *