३ करोड नेपालीलाई खुशीको खबर ! खारेज हुदैछ १९५० को नेपाल भारत सन्धि ! यस्तो छ अन्तिम तयारी

३ करोड नेपालीलाई खुशीको खबर ! खारेज हुदैछ १९५० को नेपाल भारत सन्धि ! यस्तो छ अन्तिम तयारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *