विवाह भएको ६ महिनामा स’म्बन्ध वि’च्छेद गरेर छोरी माइत आएकी छोरीलाई आमाबुवाले नै …..

विवाह भएको ६ महिनामा स’म्बन्ध वि’च्छेद गरेर छोरी माइत आएकी छोरीलाई आमाबुवाले नै ….. काठमाडौ । रौतहटमा विवाह भएको ६ महिनामै सम्बन्ध वि’च्छेद गरेर छोरी माइत आएपछि आमाबुवा मिलेर छोरीलाई मा रे का छन् । उनीहरुले एक लाख रुपैया सुपारी दिएर छोरी माथि घ’टना गराएको अभियोग लागेको छ । प्रहरीले सो घ’टनामा आमाबुवा सहित ७ जनालाई प’क्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

विवाह भएको ६ महिनामा स’म्बन्ध वि’च्छेद गरेर छोरी माइत आएकी छोरीलाई आमाबुवाले नै ….. काठमाडौ । रौतहटमा विवाह भएको ६ महिनामै सम्बन्ध वि’च्छेद गरेर छोरी माइत आएपछि आमाबुवा मिलेर छोरीलाई मा रे का छन् । उनीहरुले एक लाख रुपैया सुपारी दिएर छोरी माथि घ’टना गराएको अभियोग लागेको छ । प्रहरीले सो घ’टनामा आमाबुवा सहित ७ जनालाई प’क्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *